Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Luni, 16 decembrie 2019 - Strasbourg

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul de procedură, comisiile ITRE și TRAN au decis să inițieze negocieri interinstituționale pe baza poziției următoare a Parlamentului în primă lectură:

—   rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – poziție în primă lectură P8_TA(2019)0420.

Ultima actualizare: 22 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate