Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

7. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku výbory ITRE a TRAN rozhodli o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe tejto pozície Parlamentu v prvom čítaní:

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0420.

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia