Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Strasbourg

8. Rakendusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 112 lõike 4 punkt d ja artikli 111 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 112 lõikele 4 ning artikli 111 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses

—   ECON-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 7 ja 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019).

Juhul kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esita soovituse kohta 24 tunni jooksul vastuväiteid, loetakse soovitus pärast istungil teatavaks tegemist heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika