Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Maanantai 16. joulukuuta 2019 - Strasbourg

8. Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan ja 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavaa suositusta ei ollut vastustettu:

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 39, IFRS 7 ja IFRS 9 osalta (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta suositusta 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin täysistunnossa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö