Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

8. Įgyvendinimo aktai ir priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktas, Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šio akto:

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Jei frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per dvidešimt keturias valandas po jos paskelbimo plenariniame posėdyje nepareikš prieštaravimų, ši rekomendacija bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika