Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

8. Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6)

V súlade s článkom 112 ods. 4 a článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku predseda Konferencie predsedov oznámil predsedovi Parlamentu, že nebola vznesená námietka voči:

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 7 a 9 (D064618/01 ; 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú námietku v lehote 24 hodín od oznámenia odporúčania v pléne, odporúčanie sa považuje za schválené. Inak sa o ňom bude hlasovať.

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia