Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

9. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 145 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής EMPL να κληθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει περί αξιοπρεπών κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου