Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

9. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 145, lid 2, van het Reglement, van de commissie EMPL een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over fatsoenlijke minimumlonen in heel Europa heeft ontvangen.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid