Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 10k
2019. december 16., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

ENVI

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – 2018-as éves jelentés (2019/2134(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Jelentés az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint a Svájci Államszövetség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Jelentés a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Jelentés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó tanácsi ajánlásról (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Ajánlás a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Utolsó frissítés: 2020. február 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat