Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 10k
Luni, 16 decembrie 2019 - Strasbourg

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

2) de comisiile parlamentare

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH - Raportoare: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Raport referitor la activitățile Ombudsmanului European – raportul anual pe 2018 (2019/2134(INI)) - PETI - Raportor: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN - Raportor: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI - Raportor: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA - Raportoare: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON - Raportoare: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Raport referitor la propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON - Raportoare: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Raport privind recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Ultima actualizare: 22 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate