Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. december 2019 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december II 2019 (PE 645.170/PDOJ) var blevet omdelt.

Efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring (forretningsordenens artikel 158):

Torsdag

Afstemningen om Kommissionens redegørelse om ”Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia” (punkt 46 i PDOJ) ville blive flyttet til afstemningstiden om onsdagen.

Som følge heraf ville fristerne for indgivelse blive ændret som følger:

Forslag til beslutning: mandag den 16. december 2019 kl. 19.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: tirsdag den 17. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: tirsdag den 17. december 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: tirsdag den 17. december 2019 kl. 19.00.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Derudover havde formanden modtaget følgende anmodninger om ændringer:

Tirsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om Kommissionens redegørelse om ”EU's handicapstrategi efter 2020” (punkt 55 i PDOJ) med indgivelse af forslag til beslutning, som ville blive sat under afstemning i en senere mødeperiode.

Taler: Katrin Langensiepen, for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om formiddagen at tilføje en forhandling om Rådets og Kommissionens redegørelser om resultaterne af COP25.

Talere: Simona Bonafè, for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Esther de Lange, der foreslog at afholde forhandlingen tirsdag eftermiddag eller onsdag eftermiddag, og Simona Bonafè, der accepterede tirsdag eftermiddag.

Parlamentet godtog anmodningen som ændret.

Onsdag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddaggen at tilføje en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran”. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af forslag til beslutning, som ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Anna Fotyga, for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, Simona Bonafè, der forslog at afholde forhandlingen under den kommende mødeperiode, og Anna Fotyga, der fastholdt anmodningen fra ECR-Gruppen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (207 for, 154 imod, 28 hverken/eller).

Der blev fastsag følgende frister for indgivelse:

Forslag til beslutning: tirsdag den17. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 18. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 18. december 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: onsdag den 18. december 2019 kl. 19.00.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Talere: Nicolaus Fest og Marco Zanni.

Seneste opdatering: 26. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik