Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνόδων της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου II 2019 (PE 645.170/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την εξής τροποποίηση (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Πέμπτη

Η ψηφοφορία σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (σημείο 46 του PDOJ), μετατίθεται στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης.

Κατά συνέπεια, οι προθεσμίες κατάθεσης τροποποιούνται ως εξής:

Προτάσεις ψηφίσματος: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00.
Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 12.00.
Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Ο Πρόεδρος έλαβε εξάλλου τα εξής αιτήματα για τροποποίηση:

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να ολοκληρωθεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 (σημείο 55 του PDOJ) με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνει η Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για να προστεθεί, ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασης, συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την έκβαση της COP25.

Παρεμβαίνουν οι Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, Esther de Lange, η οποία προτείνει να γίνει η συνεδρίαση Τρίτη απόγευμα ή Τετάρτη απόγευμα, και Simona Bonafè, η οποία συμφωνεί για την Τρίτη το απόγευμα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα όπως τροποποιήθηκε.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας ECR για να προστεθεί, ως πέμπτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης, δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, υπέρ του αιτήματος, Simona Bonafè, η οποία προτείνει να πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην επόμενη περίοδο συνόδου, και Anna Fotyga, η οποία εμμένει στο αίτημα της Ομάδας ECR.

Με ΗΨ (207 υπέρ, 154 κατά, 28 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι εξής προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 12.00.
Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 12.00.
Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν Nicolaus Fest και Marco Zanni.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου