Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Strasbourg

13. Tööplaan
CRE

Jagati laiali 2019. aasta detsembri II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 645.170/PDOJ).

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks (kodukorra artikkel 158).

Neljapäev

Hääletus komisjoni avalduse üle õigusriigi kohta Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (lõpliku päevakorra projekti punkt 46) toimub kolmapäeval.

Seetõttu muudeti järgmisi tähtaegu:

resolutsiooni ettepanekud: esmaspäev, 16. detsember 2019 kell 19;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja ühisresolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 17. detsember 2019 kell 12;
muudatusettepanekud ühisresolutsiooni ettepanekute kohta: teisipäev, 17. detsember 2019 kell 13;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: teisipäev, 17. detsember 2019 kell 19.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Presidendile esitati ka taotlused järgmiste muudatuste tegemiseks.

Teisipäev

Fraktsioon Verts/ALE esitas taotluse lõpetada arutelu komisjoni avalduse üle ELi puuetega inimeste strateegia kohta pärast 2020. aastat (lõpliku päevakorra projekti punkt 55) resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele hilisemal osaistungjärgul.

Taotluse põhjendamiseks võttis fraktsiooni Verts/ALE nimel sõna Katrin Langensiepen.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada hommikuse istungi teiseks päevakorrapunktiks arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle COP25 tulemuste kohta.

Sõna võtsid Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Esther de Lange, kes soovitas korraldada arutelu teisipäeva või kolmapäeva pärastlõunal, ja Simona Bonafè, kes väljendas nõusolekut arutelu korraldamisega teisipäeva pärastlõunal.

Parlament kiitis taotluse muudetud kujul heaks.

Kolmapäev

Fraktsioon ECR esitas taotluse lisada pärastlõunase istungi viiendaks päevakorrapunktiks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta. Arutelu lõpeb resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, Simona Bonafè, kes tegi ettepanku korraldada arutelu järgmisel osaistungjärgul, ja Anna Fotyga, kes toetas fraktsiooni ECR taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (207 poolt- ja 154 vastuhäält, erapooletuid oli 28).

Määrati kindlaks järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 17. detsember 2019 kell 12;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja ühisresolutsiooni ettepanekud: kolmapäev, 18. detsember 2019 kell 12;
muudatusettepanekud ühisresolutsiooni ettepanekute kohta: kolmapäev, 18. detsember 2019 kell 13;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 18. detsember 2019 kell 19.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võtsid Nicolaus Fest ja Marco Zanni.

Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika