Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december II 2019 (PE 645.170/PDOJ) is rondgedeeld.

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor (artikel 158 van het Reglement):

Donderdag

De stemming over de verklaring van de Commissie over de rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (punt 46 PDOJ), wordt verplaatst naar de stemming van woensdag.

Bijgevolg worden de indieningstermijnen als volgt gewijzigd:

Ontwerpresoluties: maandag 16 december 2019, 19.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 13.00 uur.
Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om afzonderlijke stemmingen: dinsdag 17 december 2019, 19.00 uur.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Daarnaast heeft de Voorzitter de volgende verzoeken tot wijziging ontvangen:

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie inzake de EU-strategie inzake handicaps na 2020 (punt 55 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens een volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de S&D-Fractie om een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie inzake de resultaten van de COP25 als tweede punt op de agenda voor de ochtend te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Esther de Lange, die voorstelt om het debat op dinsdag- of woensdagmiddag te houden, en Simona Bonafè, die instemt met dinsdagmiddag.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde verzoek.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran als vijfde punt op de agenda voor de middag te plaatsen en dit debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover vervolgens op donderdag wordt gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, Simona Bonafè, die voorstelt om het debat tijdens de volgende zittingsperiode te houden, en Anna Fotyga, die het verzoek van de ECR-Fractie handhaaft.

Bij ES (207 voor, 154 tegen, 28 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 18 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 18 december 2019, 13.00 uur.
Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om afzonderlijke stemmingen: woensdag 18 december 2019, 19.00 uur.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nicolaus Fest en Marco Zanni.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid