Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej decembrovej schôdze v roku 2019 (645.170/PDOJ).

Po porade s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu (článok 158 rokovacieho poriadku):

Štvrtok

Hlasovanie o vyhlásení Komisie na tému Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (bod 46 PDOJ) sa presunie na stredajšie hlasovanie.

Lehoty na predkladanie sa preto zmenia takto:

Návrhy uznesení: pondelok 16. decembra 2019 o 19.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a návrhy spoločných uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločných uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: utorok 17. decembra 2019 o 19.00 h.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Okrem toho boli predsedovi predložené tieto žiadosti o zmeny:

Utorok

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa rozprava o vyhlásení Rady na tému Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (bod 55 PDOJ) ukončila predložením návrhov uznesení, o ktorých by sa hlasovalo na nasledujúcej schôdzi.

V rozprave vystúpila Katrin Langensiepen, v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako druhý bod doobedňajšieho programu rokovania zaradila rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o výsledkoch konferencie COP25.

Vystúpili títo poslanci: Simona Bonafè v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, Esther de Lange, ktorá navrhla, aby sa rozprava uskutočnila v utorok poobede alebo v stredu poobede, a Simona Bonafè, ktorá vyjadrila súhlas so štvrtkom poobede.

Parlament schválil žiadosť v znení zmien.

Streda

Žiadosť skupiny ECR, aby sa ako piaty bod popoludňajšieho programu rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o násilnom potlačení nedávnych demonštrácií v Iráne. Rozprava sa ukončí predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Anna Fotyga v mene skupiny ECR, ktorá žiadosť odôvodnila, Simona Bonafè, ktorá navrhla, aby sa rozprava uskutočnila na nasledujúcej schôdzi, a Anna Fotyga, ktorá trvala na žiadosti skupiny ECR.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 207, proti: 154, zdržali sa hlasovania: 28).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a návrhy spoločných uznesení: streda 18. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločných uznesení: streda 18. decembra 2019 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 18. decembra 2019 o 19.00 h.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Nicolaus Fest a Marco Zanni.

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia