Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 december 2019 - Strasbourg

13. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden december II 2019 (PE 645.170/PDOJ) hade delats ut.

Efter samråd med de politiska grupperna förslog talmannen följande ändringar av föredragningslistan (artikel 158 i arbetsordningen):

Torsdag

Omröstningen om kommissionens förklaring om rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (punkt 46 i föredragningslistan) kommer att äga rum vid omröstningen på onsdag.

Därmed ändras tidsfristerna enligt följande:

Förslag till resolution: måndagen den 16 december 2019 kl. 19.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och gemensamt förslag till resolution: tisdagen 17 december 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: tisdagen den 17 december 2019 kl. 13.00.
Begäranden om särskild omröstning och begäranden om delad omröstning: tisdagen den 17 december 2019 kl. 19.00.

Parlamentet godkände detta förslag.

Dessutom hade talmannen tagit emot följande begäranden om ändringar:

Tisdag

En begäran från Verts/ALE- gruppen om att avsluta debatten om kommissionens förklaring till EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020 (punkt 55 i föredragningslistan) genom framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning vid en senare sammanträdesperiod.

Talare: Katrin Langensiepen, för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begärna från S&D-gruppen om att som andra punkt på föredragningslistan för förmiddagen lägga till en debatt om rådets och kommissionens förklaringar till resultatet av COP25-konferensen.

Talare: Simona Bonafè, för S&D-gruppen, som motiverade begäran, Esther de Lange, som föreslog att debatten skulle äga rum på tisdag eftermiddag eller på onsdag eftermiddag och Simona Bonafè, som gav sitt stöd till förslaget om tisdag eftermiddag.

Parlamentet godkände denna ändrade begäran.

Onsdag

Begäran från ECR-gruppen om att som femte punkt på föredragningslistan för eftermiddagen lägga till en förklaring från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran. Debatten skulle avslutas med framläggande av förslag till resolution, som ska läggas fram för omröstning på torsdagen

Talare: Anna Fotyga, för ECR-gruppen, som motiverade begäran, Simona Bonafè, som föreslog att debatten skulle äga rum under nästa sammanträdesperiod, och Anna Fotyga, som vidhöll ECR-gruppens begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (207 röster för, 154 röster emot, 28 nedlagda röster).

Följande tidsfrister hade fastställts:

Förslag till resolution: tisdagen 17 december 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och gemensamt förslag till resolution: onsdagen den 18 december 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: onsdagen den 18 december 2019 kl. 13.00.
Begäranden om särskild omröstning och begäranden om delad omröstning: onsdagen den 18 december 2019 kl. 19.00.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Nicolaus Fest och Marco Zanni.

Senaste uppdatering: 22 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy