Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

14. Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (2019/2989(RSP))

Η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Traian Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cristian Terheş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου