Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 december 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

14. Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Traian Băsescu för PPE-gruppen, Cristian Terheş för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Alexandrov Yordanov; Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol; Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler och Julie Ward.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 19.12.2019.

Senaste uppdatering: 22 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy