Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0413(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0047/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0091

Pöytäkirja
XML 5k
Maanantai 16. joulukuuta 2019 - Strasbourg

15. Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * - Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira esitteli mietinnöt.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Csaba Molnár S&D-ryhmän puolesta, Ondřej Kovařík Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Henrik Overgaard Nielsen, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk ja Barbara Thaler.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş ja Tudor Ciuhodaru.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni ja Lídia Pereira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.7 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.8.

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö