Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0413(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0047/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0091

Protokoll
XML 5k
Måndagen den 16 december 2019 - Strasbourg

15. Krav för betaltjänstleverantörer * - Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Betänkande om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira redogjorde för betänkandena.

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Csaba Molnár för S&D-gruppen, Ondřej Kovařík för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Eugen Jurzyca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Henrik Overgaard Nielsen, grupplös, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk och Barbara Thaler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Paolo Gentiloni och Lídia Pereira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 17.12.2019 och punkt 4.8 i protokollet av den 17.12.2019.

Senaste uppdatering: 22 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy