Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0817(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0049/2019

Ingivna texter :

A9-0049/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Antagna texter :

P9_TA(2019)0093

Protokoll
Måndagen den 16 december 2019 - Strasbourg

16. Utnämning av ledamöter i Europeiska centralbankens direktion (debatt)
CRE

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] – Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli redogjorde för betänkandena.

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Antonio Maria Rinaldi för ID-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck och Maximilian Krah.

Talare: Paolo Gentiloni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.10 i protokollet av den 17.12.2019 och punkt 4.11 i protokollet av den 17.12.2019.

Senaste uppdatering: 22 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy