Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2901(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000040/2019

Ingivna texter :

O-000040/2019 (B9-0060/2019)

Debatter :

PV 16/12/2019 - 17
CRE 16/12/2019 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 16 december 2019 - Strasbourg

17. Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2019) från Irene Tinagli, för ECON-utskottet, till kommissionen: Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli utvecklade frågan.

Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner och Margarida Marques.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Billy Kelleher.

Talare: Paolo Gentiloni.

Resolutionsförslagen (artikel 136.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.7 i protokollet av den 18.12.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Senaste uppdatering: 26 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy