Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността и член 111, параграф 6)
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (разискване)
 15.Изисквания за доставчиците на платежни услуги * - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС * (разискване)
 16.Назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (разискване)
 17.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (разискване)
 18.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (146 kb) Присъствен списък (62 kb) 
 
Протокол (146 kb) Присъствен списък (62 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (14 kb) 
 
Протокол (286 kb) Присъствен списък (90 kb) 
Последно осъвременяване: 26 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност