Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността и член 111, параграф 6)
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (разискване)
 15.Изисквания за доставчиците на платежни услуги * - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС * (разискване)
 16.Назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (разискване)
 17.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (разискване)
 18.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (146 kb)
26/02/2020 16:50
  Списък на присъствалите (62 kb)
26/02/2020 16:34
 
Протокол (79 kb)
26/02/2020 16:50
  Списък на присъствалите (14 kb)
26/02/2020 16:34
 
Протокол (286 kb)
26/02/2020 16:50
  Списък на присъствалите (90 kb)
26/02/2020 16:34
Последно осъвременяване: 26 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност