Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 16. december 2019 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6)
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (forhandling)
 15.Krav til betalingstjenesteudbydere * - Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig * (forhandling)
 16.Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion (forhandling)
 17.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (forhandling)
 18.Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (128 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
 
Protokol (128 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
 
Protokol (75 kb) Tilstedeværelsesliste (13 kb) 
 
Protokol (265 kb) Tilstedeværelsesliste (80 kb) 
Seneste opdatering: 26. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik