Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parandused (kodukorra artikkel 241)
 7.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 8.Rakendusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 112 lõike 4 punkt d ja artikli 111 lõige 6)
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikkel 145)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Rumeenia 1989. aasta detsembri revolutsiooni 30. aastapäeva tähistamine (arutelu)
 15.Nõuded makseteenuse pakkujatele * - Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu * (arutelu)
 16.Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamine (arutelu)
 17.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (arutelu)
 18.Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
 
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Kohalolijate nimekiri (80 kb) 
Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika