Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 16. joulukuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)
 7.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 8.Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta)
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 145 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (keskustelu)
 15.Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * - Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (keskustelu)
 16.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen (keskustelu)
 17.Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (keskustelu)
 18.Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (62 kb) 
 
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (62 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (13 kb) 
 
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (80 kb) 
Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö