Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 8.Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6)
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (debat)
 15.Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders * - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden * (debat)
 16.Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)
 17.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (129 kb) Presentielijst (62 kb) 
 
Notulen (129 kb) Presentielijst (62 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (13 kb) 
 
Notulen (263 kb) Presentielijst (79 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid