Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6)
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (debata)
 15.Wymogi dla dostawców usług płatniczych * - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT * (debata)
 16.Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)
 17.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (debata)
 18.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (128 kb) Lista obecności (62 kb) 
 
Protokół (128 kb) Lista obecności (62 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (13 kb) 
 
Protokół (260 kb) Lista obecności (80 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności