Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6)
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (debata)
 15.Wymogi dla dostawców usług płatniczych * - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT * (debata)
 16.Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)
 17.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (debata)
 18.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (128 kb)
26/02/2020 16:58
  Lista obecności (62 kb)
26/02/2020 16:42
 
Protokół (75 kb)
26/02/2020 16:58
  Lista obecności (13 kb)
26/02/2020 16:42
 
Protokół (267 kb)
26/02/2020 16:58
  Lista obecności (80 kb)
26/02/2020 16:42
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności