Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 16 decembrie 2019 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 8.Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatul (4) punctul (d) din Regulamentul de procedură și articolul 111 alineatul (6))
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură)
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 (dezbatere)
 15.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată * - Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA * (dezbatere)
 16.Numirea unor membri al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (dezbatere)
 17.Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (dezbatere)
 18.Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei ***I (dezbatere)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Încheierea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (132 kb)
26/02/2020 17:00
  Lista de prezenţă (62 kb)
26/02/2020 16:42
 
Proces-verbal (76 kb)
26/02/2020 17:00
  Lista de prezenţă (13 kb)
26/02/2020 16:42
 
Proces-verbal (266 kb)
26/02/2020 17:00
  Lista de prezenţă (80 kb)
26/02/2020 16:42
Ultima actualizare: 26 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate