Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6)
 9.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (rozprava)
 15.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb * - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH * (rozprava)
 16.Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (rozprava)
 17.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (128 kb)
26/02/2020 17:00
  Prezenčná listina (62 kb)
26/02/2020 16:44
 
Zápisnica (76 kb)
26/02/2020 17:00
  Prezenčná listina (13 kb)
26/02/2020 16:44
 
Zápisnica (267 kb)
26/02/2020 17:00
  Prezenčná listina (81 kb)
26/02/2020 16:44
Posledná úprava: 26. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia