Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6)
 9.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (rozprava)
 15.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb * - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH * (rozprava)
 16.Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (rozprava)
 17.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (128 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
 
Zápisnica (128 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (13 kb) 
 
Zápisnica (260 kb) Prezenčná listina (81 kb) 
Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia