Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0240/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0240/2019

Συζήτηση :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0103

Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

2. Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))

Η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Dreosto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John David Edward Tennant, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Miriam Dalli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Javier Zarzalejos, Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Marisa Matias, Ignazio Corrao, Antonio Tajani, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Manfred Weber, Ramona Strugariu, Tineke Strik, Isabella Tovaglieri, Dace Melbārde, Miguel Urbán Crespo, Vladimír Bilčík, Alex Agius Saliba, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Anna Júlia Donáth, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Anne-Sophie Pelletier, David Casa και Evin Incir.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Ruža Tomašić, Pernando Barrena Arza, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Javier Zarzalejos, Andrzej Halicki, Tudor Ciuhodaru, Antony Hook, Daniel Freund, Jeroen Lenaers, Josianne Cutajar, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elena Yoncheva, Caroline Voaden, Karoline Edtstadler, Katarina Barley, Radka Maxová, Paulo Rangel, Alfred Sant, Moritz Körner, Angelika Niebler, Peter Pollák, Balázs Hidvéghi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alex Agius Saliba, Ralf Seekatz και François-Xavier Bellamy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λουκάς Φουρλάς, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Robert Hajšel και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley και Sylwia Spurek εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel και Karen Melchior εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt και Diana Riba i Giner εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde και Lucia Ďuriš Nicholsonová εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Πέτρος Κόκκαλης και Niyazi Kizilyürek εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato και Sabrina Pignedoli, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP)) (B9-0240/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2019.

Η Πρόεδρος χαιρετίζει το κουράγιο της οικογένειας της Daphné Caruana Galizia.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35.)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου