Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2954(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0240/2019

Ingediende teksten :

B9-0240/2019

Debatten :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Stemmingen :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0103

Notulen
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg

2. De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))

Věra Jourová (ondervoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Dreosto, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, John David Edward Tennant, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Miriam Dalli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Javier Zarzalejos, Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Marisa Matias, Ignazio Corrao, Antonio Tajani, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Manfred Weber, Ramona Strugariu, Tineke Strik, Isabella Tovaglieri, Dace Melbārde, Miguel Urbán Crespo, Vladimír Bilčík, Alex Agius Saliba, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Anna Júlia Donáth, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Anne-Sophie Pelletier, David Casa en Evin Incir.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Ruža Tomašić, Pernando Barrena Arza, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Javier Zarzalejos, Andrzej Halicki, Tudor Ciuhodaru, Antony Hook, Daniel Freund, Jeroen Lenaers, Josianne Cutajar, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Caroline Voaden, Karoline Edtstadler, Katarina Barley, Radka Maxová, Paulo Rangel, Alfred Sant, Moritz Körner, Angelika Niebler, Peter Pollák, Balázs Hidvéghi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alex Agius Saliba, Ralf Seekatz en François-Xavier Bellamy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Loucas Fourlas, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Robert Hajšel en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Roberta Metsola en Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley en Sylwia Spurek namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel en Karen Melchior namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt en Diana Riba i Giner namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde en Lucia Ďuriš Nicholsonová namens de ECR-Fractie, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis en Niyazi Kizilyürek namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato en Sabrina Pignedoli, over de rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP)) (B9-0240/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 18.12.2019.

De Voorzitter prijst de moed van de familie van Daphne Caruana Galizia.

(De vergadering wordt om 11.35 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 3 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid