Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург

4.1. Избиране на омбудсмана (гласуване)
CRE

(Тайно гласуване) (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че е получил кандидатурите на Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, Emily O’Reilly и Cecilia Wikström. Той припомни разпоредбите на член 231 от Правилника за дейността и практическите аспекти на гласуването.

Председателят отбеляза, че са изпълнени условията за извършването на този избор, тъй като в залата присъстват повече от половината членове на ЕП.

Пристъпи се към провеждането на тайно гласуване.

Председателят прочете резултатите от гласуването:

- брой на гласувалите: 692

- въздържали се: 103

- подадени гласове: 589

- необходимо мнозинство: 295

Бяха получени следните резултати, представени в низходящ ред:

Emily O’Reilly: 240 гласа

Julia Laffranque: 162 гласа

Cecilia Wikström: 73 гласа

Giuseppe Fortunato: 67 гласа

Nils Muižnieks: 47 гласа

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 17.12.2019 г.)

Тъй като никой от кандидатите не успя да получи мнозинството от подадените гласове, утре, сряда, в 12,30 ч. ще се проведе втори тур на гласуването.

Срокът за оттегляне на кандидатури е определен за тази вечер в 20 ч.

°
° ° °

Изказаха се Philippe Lamberts и Iratxe García Pérez във връзка с някои думи на Ангел Джамбазки (председателят отбеляза това).

Последно осъвременяване: 3 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност