Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg

4.1. Valg af ombudsmanden (afstemning)
CRE

(Hemmelig afstemning) (forretningsordenens artikel 191, stk. 1)

Formanden meddelte, at der var indgivet ansøgninger fra Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, Emily O’Reilly og Cecilia Wikström. Han mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 231 og om de praktiske forhold omkring afstemningen.

Formanden konstaterede, at betingelserne for at vælge ombudsmanden var opfyldt, eftersom mere end halvdelen af Parlamentets medlemmer var til stede.

Derefter påbegyndtes afstemningen, som skete ved hemmelig afstemning.

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen:

- Antal deltagere i afstemningen: 692

- hverken/eller: 103

- Afgivne stemmer: 589

- påkrævet flertal: 295

Stemmefordeling i faldende orden:

Emily O’Reilly: 240 stemmer

Julia Laffranque: 162 stemmer

Cecilia Wikström: 73 stemmer

Giuseppe Fortunato: 67 stemmer

Nils Muižnieks: 47 stemmer

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 17.12.2019)

Eftersom ingen af ansøgerne havde opnået et flertal af de afgivne stemmer, ville der den følgende dag, onsdag, kl. 12.30 blive afholdt valgrunde nummer to.

Fristen for at trække sig som ansøger fastsattes til samme dag, tirsdag, kl. 20.00.

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts og Iratxe García Pérez om visse udtalser fra Angel Dzhambazki (formanden noterede sig dette).

Seneste opdatering: 3. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik