Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0192(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0045/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4.2. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0085)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου