Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg

4.2. Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië [COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)] - commissie INTA. Rapporteur: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0085)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid