Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0418(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0025/2019

Внесени текстове :

A9-0025/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.5

Приети текстове :

P9_TA(2019)0088

Протокол
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург

4.5. Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането [15783/2018 - C9-0025/2019- 2018/0418(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0088)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Последно осъвременяване: 3 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност