Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0412(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0048/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0048/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0090

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4.7. Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0090)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου