Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0413(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0047/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0047/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0091

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4.8. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0091)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου