Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

5. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Luisa Regimenti - A9-0045/2019
Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jiří Pospíšil

Raport Lídia Pereira - A9-0048/2019
Mikuláš Peksa

Raport Lídia Pereira - A9-0047/2019
Mikuláš Peksa, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Ultima actualizare: 3 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate