Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Luisa Regimenti - A9-0045/2019
Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jiří Pospíšil

Správa: Lídia Pereira - A9-0048/2019
Mikuláš Peksa

Správa: Lídia Pereira - A9-0047/2019
Mikuláš Peksa, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Posledná úprava: 3. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia