Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg

9. Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000041/2019)) – Monika Hohlmeier komissiolle: Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa (B9-0061/2019)

Monika Hohlmeier esitteli kysymyksen.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Isabel García Muñoz S&D-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Tamás Deutsch, Bogdan Rzońca, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Tamás Deutschille (puhemies totesi, ettei kyse ollut sinisen kortin kysymyksestä, ja keskeytti puhujan), Sándor Rónai, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Tamás Deutsch vastasi, Lara Wolters, Sheila Ritchie, Mikuláš Peksa, Hélène Laporte, Veronika Vrecionová, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Michaela Šojdrová, Sándor Rónai, Ramona Strugariu, Nicolaus Fest, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Jessica Stegrud, Jeroen Lenaers, Paolo De Castro, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Herbert Dorfmann, Josianne Cutajar, Alexandr Vondra, Stanislav Polčák, Jens Geier, Ruža Tomašić, Tomislav Sokol, Clara Aguilera, Jorge Buxadé Villalba, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Clara Aguilera, Jiří Pospíšil ja Tudor Ciuhodaru.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Radan Kanev, Maria Grapini, Ondřej Knotek, Clare Daly, Bogdan Rzońca, Mick Wallace, Franc Bogovič ja João Ferreira.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö