Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg

10. ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat (2019/2975(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Stelios Kympouropoulos fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Abir Al-Sahlani fraktsiooni Renew nimel, Katrin Langensiepen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gianantonio Da Re fraktsiooni ID nimel, Lucia Ďuriš Nicholsonová fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni GUE/NGL nimel, Chiara Gemma (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Radka Maxová, Tilly Metz, Bogdan Rzońca, Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Dragoș Pîslaru, Kim Van Sparrentak, Patryk Jaki, Dennis Radtke, Milan Brglez, Jane Brophy, Loucas Fourlas, Brando Benifei, Chrysoula Zacharopoulou, Frances Fitzgerald, Manuel Pizarro, Róża Thun und Hohenstein, Marianne Vind, Lefteris Christoforou, Alex Agius Saliba, Leszek Miller ja Sandra Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Mairead McGuinness ja Tudor Ciuhodaru

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Viimane päevakajastamine: 3. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika