Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg

10. Euroopan vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Euroopan vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (2019/2975(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Stelios Kympouropoulos PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Abir Al-Sahlani Renew-ryhmän puolesta, Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gianantonio Da Re ID-ryhmän puolesta, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Chiara Gemma, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Radka Maxová, Tilly Metz, Bogdan Rzońca, Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Dragoș Pîslaru, Kim Van Sparrentak, Patryk Jaki, Dennis Radtke, Milan Brglez, Jane Brophy, Loucas Fourlas, Brando Benifei, Chrysoula Zacharopoulou, Frances Fitzgerald, Manuel Pizarro, Róża Thun und Hohenstein, Marianne Vind, Lefteris Christoforou, Alex Agius Saliba, Leszek Miller ja Sandra Pereira.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Mairead McGuinness ja Tudor Ciuhodaru

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö