Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg

12. Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies ilmoitti seuraavaa:

Eilisen täysistunnossa ilmoitettiin, ettei ECON-valiokunnan suositusta olla vastustamatta ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ollut vastustettu (istunnon pöytäkirja 16.12.2019, kohta 8).

Tätä suositusta ei ole vastustettu työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti suositus katsotaan näin ollen hyväksytyksi ja julkaistaan hyväksytyissä teksteissä.

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö