Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург

13. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят обяви, че не е получавал искане от определен брой членове на ЕП или от една или повече политически групи, достигащи най-малко ниския праг, във връзка с поставянето на гласуване на искането на комисията EMPL за провеждане на консултации с Европейския икономически и социален комитет, с цел той да даде становище по въпроса за достойните минимални заплати в цяла Европа, както е посочено в протокола от понеделник, 16 декември 2019 г. (точка 9 от протокола от 16.12.2019 г.).

Следователно съгласно член 145, параграф 2 от Правилника за дейността искането се счита за прието.

Последно осъвременяване: 3 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност