Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg

13. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen tillkännagav att han inte mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om EMPL:s begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om anständiga minimilöner i hela EU som tillkännagavs i protokollet måndagen den 16 december 2019 (punkt 9 i protokollet av den 16.12.2019).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 145.2 i arbetsordningen godkänd.

Senaste uppdatering: 3 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy