Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg

14. Resultatet af COP25 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Resultatet af COP25 (2019/2998(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Frans Timmermans (ledende næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen og Jytte Guteland for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Talere: Nils Torvalds for Renew-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini, løsgænger, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Pär Holmgren, Laura Huhtasaari, Idoia Villanueva Ruiz, Dolors Montserrat, Mohammed Chahim, Katalin Cseh, Jutta Paulus, Herve Juvin, Petros Kokkalis, Maria da Graça Carvalho, Evin Incir, Caroline Voaden, Ville Niinistö, Gianantonio Da Re, Silvia Modig, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Fredrick Federley, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Manuel Bompard, Stanislav Polčák, Carlos Zorrinho, Marie Toussaint, Michal Wiezik, Liudas Mažylis og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ljudmila Novak, Julie Ward, Billy Kelleher, Ellie Chowns, João Ferreira, Seán Kelly og César Luena.

Talere: Frans Timmermans og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 3. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik