Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2803(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0233/2019

Ingivna texter :

B9-0233/2019

Debatter :

PV 17/12/2019 - 15
CRE 17/12/2019 - 15

Omröstningar :

PV 18/12/2019 - 13.9
CRE 18/12/2019 - 13.9

Antagna texter :

P9_TA(2019)0104

Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg

15. EU-initiativet för pollinerande insekter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU-initiativet för pollinerande insekter (2019/2803(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, István Ujhelyi för S&D-gruppen, och Frédérique Ries för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Pietro Fiocchi för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Norbert Lins, Jytte Guteland, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Annika Bruna, Andrey Slabakov, Anja Hazekamp, Ljudmila Novak, Paolo De Castro, Martin Hojsík, Sarah Wiener, Nikolaj Villumsen, Michal Wiezik, Monika Beňová, María Soraya Rodríguez Ramos, Stanislav Polčák, Ivo Hristov, Irena Joveva, Liudas Mažylis, Tudor Ciuhodaru, Martin Hlaváček, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Spyraki och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Clara Aguilera, Vlad-Marius Botoş, Mick Wallace, Mick Wallace, Herbert Dorfmann, Robert Hajšel och Silvia Modig.

Talare: Stella Kyriakides och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi och Kateřina Konečná, för ENVI-utskottet, om EU-initiativet om pollinatörer (2019/2803(RSP)) (B9-0233/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 18.12.2019.

Senaste uppdatering: 3 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy