Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg

16. Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Elsi Katainen for Renew-Gruppen, Francisco Guerreiro for Verts/ALE-Gruppen, Julie Lechanteux for ID-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Ann Widdecombe, løsgænger, og Daniel Buda.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau og Sylwia Spurek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter og Ioan-Rareş Bogdan.

Talere: Stella Kyriakides og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 3. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik